Kindred Group lanserar Storspelare.com

Nu lanserar en av Europas största speloperatörer Kindred Group online casinot Storspelare.com, en plattform utformad för den så kallade Storspelaren. Med fokus på spelarens individuella frihet och säkerhet väljer man nu att fokusera på kundens individuella behov istället för pengasummorna och man tar spelansvaret till en ny nivå.

Kindred Gruop lanserar nytt online casino för storspelare

Storspelare (310120 no bgr)Ett av Europas största online spelföretag Kindred Group, tidigare kända som Unibet, lanserade under slutet av januari ett nytt online casino inriktad mot den mer seriösa storspelaren. I pressmeddelandet som gick ut på Kindred Groups hemsida den 18 januari 2017  klargör man att man valt att lansera ett online casino som Storspelare.com av anledningen att ge storspelare en chans att få utrymme att utföra sina spel på bästa möjliga sätt. Av Kindred Groups totala antal registrerade spelare finns det idag en mindre grupp som varje månad spelar för 2 500 kr eller mer och dessa kallar man idag för storspelare. Peter Alling, Head of Nordic Public Affairs, redogör att Kindred Group istället för att ignorera dessa storspelare tagit storspelarens behov på största allvar och vill nu därför erbjuda spelaren en tryggare spelmiljö med bättre bonussystem.

“Kindred Group har alltid fokuserat på den individuella spelaren när vi har planerat för teknisk utveckling och tillväxt i företaget. Vi känner våra kunder väl och vet vad de vill ha. Konceptet Storspelare är ett resultat av den här erfarenheten och kunskapen. Spelmönster ter sig på olika sätt för olika kunder, därför är det själva beteendet hos en spelare i spelsituationen som är viktigt att fokusera på, inte summorna i sig” – Redogör Peter Alling i pressmeddelandet.

Hos Storspelare.com arbetar man med säkerhet i fokus och man sätter ny standard på spelindustrin för att kunna identifiera, förhindra och motverka problemspelare. Alling redogör stolt för hur man tror på individuell frihet för varje kund istället för att sätta kollektiva gränser. Man fokuserar nu därför främst på den enskilda individen.

Erfarenhet och kunskap resulterade i Storspelare.com

Med säkerhet som första prioritet lanseras Storspelare.com med flera spelansvarsåtagande i fokus, såsom personliga förlustgränser och ID-verifiering. Peter Alling talar om att spelmönster ter sig på olika sätt för olika individer och att själva beteendet hos spelaren i olika spelsituationer därför är viktigt att fokusera på. Istället för att låtsas som om gruppen storspelare inte existerar har man valt att ta deras behov på största allvar. Genom att ha studerat individers spelmönster har man kunnat konstatera var deras största prioriteringar och önskningar ligger och konceptet Storspelare är ett resultat av just den här erfarenheten och kunskapen.